Giới thiệu và so sanh xe Bus học đường

1

Thông tin

Phim hoạt hình so sánh ứng dụng công nghệ hiện đại vào trường học

Giới thiệu

Bộ phim hoạt hình ngắn nêu bật được những lợi ích giữa ứng dụng công nghệ và hình thức truyền thống trong việc đưa dón học sinh đến trường