Ứng dụng công nghệ NFC trong bệnh viện

1

Thông tin

Phim giới thiệu ứng dụng của thẻ thông minh trong bệnh viện. đã được nhiều nức trên thế giới áp dụng

Giới thiệu

Đoạn phim ngắn nhưng thể hiện cụ thể lợi ích của ứng dụng thẻ thông minh trong lĩnh vực điều trị bệnh nhân